Dlaczego warto?

Najważniejszą zaletą całej Akademii jest to, że to najlepsza inwestycja - bo inwestycja w siebie i na całe życie!
  • zdobądź specjalistyczną wiedzę na Doskonalącej Akademii Społecznego Kuratora
  • Zaoszczędź cenny czas i pieniądze

  Kompleksowa wiedza przez Internet

  Zdobywasz kompleksową wiedzę z zakresu: psychologii, pedagogiki, prawa, nauk społecznych, resocjalizacji. Zdobywasz wiedzę gdzie i kiedy chcesz!

  Dyplom i Legitymacja z Placówki Kształcenia Ustawicznego

  Po pozytywnym zakończeniu całej Akademii i spełnieniu wszystkich niezbędnych wymogów formalnych i egzaminacyjnych: otrzymasz dyplom i legitymację wydaną przez firmę szkoleniową oraz Placówkę Kształcenia Ustawicznego. Pomoże Ci to w staraniu się o funkcję kuratora społecznego (opis etapów rekrutacyjnych znajduje się: w zakładce PROGRAM)

  Doskonaląca Akademia Kuratora Społecznego online!

  Doskonaląca Akademia Kuratora Społecznego online!

  Naucz się budować i doskonalić kontakty z innymi oraz profesjonalnie im pomagać w trudnościach życiowych...Poznaj wiedzę przydatną do wykonywania funkcji jaką jest społeczny kurator sądowy. Akademia ma charakter doskonalący, nie nadaje uprawnień kuratora społecznego. Akademia ma na celu zdobycie ogólnej wiedzy i kompetencji w zakresie psychologii, pedagogiki i resocjalizacji.
  Aby zostać kuratorem społecznym należy:
 • spełnić wymagania formalne w ustawie Zawód kuratora społecznego uregulowany jest w ustawie o kuratorach sądowych (Dz. U. 2014.794) m.in. poziom wykształcenia średniego, niekaralność, doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, odpowiedni stan zdrowia.
 • złożyć podanie, CV oraz inne niezbędne dokumenty,
 • przejść pozytywnie przez proces rozmowy kwalifikacyjnej odbywanej przez Kierownika.,
 • Po pozytywnym zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej Prezes Sądu Rejonowego na wniosek kierownika powołuje kuratora społecznego,
 • Następuje ślubowanie na kuratora społecznego - po którym kandydat oficjalnie może pełnić funkcję kuratora społecznego.
   Doskonaląca Akademia Sądowego Kuratora Społecznego: kierowana jest do osób, które zainteresowane są zdobyciem wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i prawa. Uzyskana na kursie wiedza o charakterze opiekuńczo - resocjalizacyjnym, prawnym oraz psychologicznym jest kluczowa w działaniu społecznego kuratora sądowego.
   Dobór materiałów edukacyjno-dydaktycznych przygotowali specjaliści z zakresu:
   m.in.: psychologii sądowej oraz klinicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, coachowie kryzysowi, doradcy edukacyjno-zawodowi.
   KONTAKT: e-mail: ekursyonlinepl@gmail.com, tel: 511 035 215

   Strona główna

   NASZA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO ZAPEWNI CI:

   merytoryczne wsparcie i pomoc w nauce,

   skuteczną metodę pozyskiwania wiedzy,

   dostęp do profesjonalnych treści,

   bezstresowe podnoszenie kwalifikacji,

   zdobycie zaświadczenia ukończenia szkolenia,

   dokumenty wydawane przez firmę szkoleniową i placówkę oświatową.

    

   Dlaczego  Akademia Online?

   Nie płacisz za dojazd, nocleg i wyżywienie,

   Dostęp do materiałów jest 24h/7 dni w tygodniu,

   Możliwość nauki na komputerze, laptopie lub telefonie,

   Sam/a wyznaczasz godziny,

   Dostosowujesz tempo nauki do własnych potrzeb,

   To Ty ustalasz termin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia,

   Opieka Trenera na platformie podczas udziału w kursie,

   Otrzymujesz zaświadczenie w formie tradycyjnej,

   Uzyskasz honorowane dokumenty!

   POSIADAMY NASTĘPUJĄCE WPISY:

      

   Zdobądź zaświadczenie honorowane przez instytucje państwowe i pracodawców zarówno w kraju, jak i za granicą.

   Wszystkie wydawane dokumenty mają moc prawną na terenie Polski oraz Unii Europejskiej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

   0Shares

   Zdobądź wiedzę z zakresu psychologii, prawa, resocjalizacji, pedagogiki...

   Zawód Kuratora