Akademia Sądowego Kuratora Społecznego online

szkolenie przez internet, kurator społeczny przez Internet, kurator sądowy szkolenie

Obowiązki kuratora społecznego

Obowiązki kuratora społecznego

Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną; żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki; współdziałanie z właściwymiWięcej oObowiązki kuratora społecznego[…]

POLITYKA SERWISU