O PLACÓWCE

Kontakt: biuro@kurator-spoleczny.pl

JESTEŚMY FIRMĄ SZKOLENIOWĄ

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności osobiste, a nie masz czasu lub możliwości uczestniczyć w kursach na „żywo” to idealnym rozwiązaniem będą dla Ciebie szkolenia online, kursy przez internet.

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Jako firma szkoleniowa zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (wpis: WUP w dniu: 5.04.2018 roku, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00106/2018) Państwa kurs może być sfinansowany przez właściwy dla miejsca  zameldowania Powiatowy Urząd Pracy.

 

JESTEŚMY PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Z dniem 15.12.2017 roku jesteśmy również placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  prowadzonych przez powiat lubaczowski pod poz. Nr 23 (OS.4330.2.2017) pod nazwą:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „PSYCHODIA”.  Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Poniżej przedstawiamy decyzję wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek oświatowych.

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH – PARP

Nasza firma szkoleniowa wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Poniżej przedstawiamy profil naszego podmiotu.

AKREDYTACJE

 

W przygotowaniu:)

 

PODSTAWA PRAWNA

Wszystkie wydawane dokumenty mają moc prawną na terenie Polski oraz Unii Europejskiej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Uzyskaj honorowane dokumenty – certyfikat i/lub zaświadczenia MEN wydane przez placówkę oświatową!


„Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, a ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą”


 

Z wyrazami szacunku,

zespół Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego “PSYCHODIA”

0Shares