O PLACÓWCE

JESTEŚMY FIRMĄ SZKOLENIOWĄ

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności osobiste, a nie masz czasu lub możliwości uczestniczyć w kursach na „żywo” to idealnym rozwiązaniem będą dla Ciebie szkolenia online, kursy przez internet.

Jesteśmy firmą szkoleniową PSYCHODIA – Centrum Badań i Usług Psychologicznych i zajmujemy się organizowaniem kursów, szkoleń przez internet, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Jako firma szkoleniowa zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (wpis: WUP w dniu: 5.04.2018 roku, pod numerem ewidencyjnym: 2.18/00106/2018) Państwa kurs może być sfinansowany przez właściwy dla miejsca  zameldowania Powiatowy Urząd Pracy.

 

JESTEŚMY PLACÓWKĄ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 

Z dniem 15.12.2017 roku jesteśmy również placówką oświatową wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  prowadzonych przez powiat lubaczowski pod poz. Nr 23 (OS.4330.2.2017) pod nazwą:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego „PSYCHODIA”.  Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Poniżej przedstawiamy decyzję wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji szkół i placówek oświatowych.

JESTEŚMY W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH – PARP

Nasza firma szkoleniowa wpisana jest do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Poniżej przedstawiamy profil naszego podmiotu.

 

PODSTAWA PRAWNA

Wszystkie wydawane dokumenty mają moc prawną na terenie Polski oraz Unii Europejskiej na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

Uzyskaj honorowane dokumenty – certyfikat i/lub zaświadczenia MEN wydane przez placówkę oświatową!


„Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, a ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą”


 

Z wyrazami szacunku,

zespół Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego “PSYCHODIA”

0Shares