Akademia Sądowego Kuratora Społecznego online

szkolenie przez internet, kurator społeczny przez Internet, kurator sądowy szkolenie

Zakres zadań  i uprawnień kuratora społecznego

Zakres zadań i uprawnień kuratora społecznego

1.  Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować. 2.  Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10. 3.  Kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9. Art.  9.  [UprawnieniaWięcej oZakres zadań i uprawnień kuratora społecznego[…]

POLITYKA SERWISU