Akademia Sądowego Kuratora Społecznego online

szkolenie przez internet, kurator społeczny przez Internet, kurator sądowy szkolenie

Diagnoza w pracy kuratora społecznego

Diagnoza w pracy kuratora społecznego

POJĘCIE DIAGNOZY – wg Ziemskiego – rozpoznanie istoty i uwarunkowań złożonego stanu rzeczy na podstawie jego cech (objawów) w oparciu o znajomość ogólnych prawidłowości panujących w danej dziedzinie. OGÓLNE PROBLEMY DIAGNOZOWANIA  Zakres gromadzonych informacji, Jednostka a środowisko, Rozwój badanych zjawisk, Traktowanie wniosków jako hipotez, Kto powinien opracowywać diagnozę?, Przede wszystkim nie szkodzić, Uwzględnienie pozytywów, WiedzaWięcej oDiagnoza w pracy kuratora społecznego[…]

Zakres zadań  i uprawnień kuratora społecznego

Zakres zadań i uprawnień kuratora społecznego

1.  Zakres zadań kuratora społecznego określa kierownik zespołu w porozumieniu z wyznaczonym kuratorem zawodowym, pod którego kierunkiem kurator społeczny ma pracować. 2.  Liczba dozorów lub nadzorów sprawowanych przez kuratora społecznego nie powinna przekraczać 10. 3.  Kuratorowi społecznemu w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd lub kuratora zawodowego przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9. Art.  9.  [UprawnieniaWięcej oZakres zadań i uprawnień kuratora społecznego[…]

Ryczałt kuratora społecznego

Ryczałt kuratora społecznego

Art. 90. Ryczałt za sprawowanie dozoru lub nadzoru 1. Prezes sądu rejonowego, na wniosek kierownika zespołu, ustala i przyznaje kuratorowi społecznemu miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, płatny do dnia 20 każdego miesiąca. 2. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 2% doWięcej oRyczałt kuratora społecznego[…]

Obowiązki kuratora społecznego

Obowiązki kuratora społecznego

Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną; żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki; współdziałanie z właściwymiWięcej oObowiązki kuratora społecznego[…]

Kurator społeczny – kto może zostać?

Kurator społeczny – kto może zostać?

Zawód kuratora społecznego uregulowany jest w ustawie o kuratorach sądowych (Dz. U. 2014.794). Kurator społeczny cieszy się popularną wśród społeczeństwa i wzbudza szacunek, z uwagi na zakres wykonywanych prac. Działania podejmowane przez kuratora społecznego mają charakter resocjalizacyjny i wychowawczy. Sprawdza zachowanie osób, którymi się zajmuje, czy jest ono zgodne z zaleceniami sądu. Kuratorem społecznym może zostaćWięcej oKurator społeczny – kto może zostać?[…]

POLITYKA SERWISU