Kurator społeczny – kto może zostać?

WYMAGANIA FORMALNE NA KURATORA SPOŁECZNEGO

Zawód kuratora społecznego uregulowany jest w ustawie o kuratorach sądowych (Dz. U. 2014.794). Kurator społeczny cieszy się popularną wśród społeczeństwa i wzbudza szacunek, z uwagi na zakres wykonywanych prac. Działania podejmowane przez kuratora społecznego mają charakter resocjalizacyjny i wychowawczy. Sprawdza zachowanie osób, którymi się zajmuje, czy jest ono zgodne z zaleceniami sądu.

Kuratorem społecznym może zostać osoba, która:

1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) jest zdolna ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków kuratora zawodowego,
4) posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej,
5) złożyła informację z Krajowego Rejestru Karnego, która jej dotyczy.

8Shares

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *