Specjalność: Dorośli i prawo karne

TREŚCI KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTY

PRZEDMIOT: PODSTAWY PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I ZDROWIA

1. Podstawy psychologii klinicznej i zdrowia

  • Zaburzenia zachowania, przeżywania oraz funkcjonowania somatycznego
  • Wybrane zaburzenia rozwojowe
  •  Zaburzenia osobowości
  • Depresja, zaburzenia nerwicowe (lękowe), zaburzenia odżywiania
  • Uzależnienie od alkoholu

Efekty kształceniazdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej psychologii klinicznej. Uczestnik pozna główne zaburzenia zachowania oraz osobowości. Pozna również tematykę uzależnień od alkoholu.

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE

2. Diagnoza problemów uzależnień oraz zjawiska przemocy w rodzinie

Podstawy wiedzy o uzależnieniach
1.1. Pojęcie alkoholu. Konsekwencje i motywy jego spożywania
1.2. Alkoholizm. Choroba alkoholowa. Uzależnienie
1.3. Fazy upojenia alkoholowego i choroby alkoholowej
1.4. Rodzina z problemem alkoholowym. Współuzależnienie
1.5. Pojęcie narkotyku. Rodzaje środków uzależniających i ich oddziaływanie na organizm
1.6. Zapobieganie uzależnieniom. Pomoc osobom uzależnionym
1.7. Pomoc i leczenie w poradniach szpitalach i ośrodkach terapeutycznych

Problematyka przemocy 
2.1. Pojęcie przemocy
2.2. Cykl przemocy
2.3. Przemoc w rodzinie — aspekty psychologiczne

Efekty kształcenia:  zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej zjawiska uzależnienia. Omówiono w nim pojęcia alkoholu, a także konsekwencji i motywów jego spożywania. Szkolenie zawiera wiedzę co do przebiegu choroby alkoholowej i faz upojenia. Zawiera także opis funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym i zjawiska współuzależnienia. Omówiono w nim również rodzaje narkotyków i ich działanie uzależniające. Szkolenie zawiera informacje co do dostępnych sposobów zapobiegania uzależnieniom i pomocy w przypadku uzależnienia. Szkolenie wzbogacone zostało także o temat problematyki przemocy, jej cyklów i aspektów psychologicznych.

PRZEDMIOT: PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

3. Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego

PODSTAWY PRAWA RODZINNEGO
a) Świadczenia rodzinne
• Rodzaje świadczeń rodzinnych
• Dodatki do zasiłku rodzinnego
• Świadczenia opiekuńcze
b) Pojęcie i źródła prawa rodzinnego
• Małżeństwo
• Prawa i obowiązki małżonków
• Małżeńskie ustroje majątkowe
• Ustanie małżeństwa
• Separacja
c) Ustalenie pochodzenia dziecka
• Stosunki między rodzicami a dziećmi
• Przysposobienie
• Obowiązek alimentacyjny
• Opieka i kuratela
d) Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
• Sądownictwo rodzinnego
• Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach rodzinnych na terenie Unii
Europejskiej

Efekty kształcenia:zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uczestnik szkolenia zapozna się z rodzajami świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, pojęciem małżeństwa w polskim prawie, prawnego dochodzenia ustalenia ojcostwa oraz szeroko pojętym sądownictwem rodzinnym. 

 

ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO

0Shares